Saturday, 15 November, 2008

Hanging Libraries - Article on the occasion of National Book Week - Suddigiduga 15-11-2008


ಪ್ರಜಾವಾಣಿ - ಶಿಕ್ಷಣ - ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ದಾವಣಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋವಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿ ತೂಗು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ!

Hanging Libraries

Article on the occasion of

National Book Week
by P. Chandrashekharaiah

No comments: